Ds. J. Oosterhuis

Beginnend op Zondag 17 november 2019 : 11:00

Liturgie

Votum en zegen
Psalm 121: 1, 3, 4
Genadeverkondiging
LB Gezang 87: 1, 3, 4
Levensheiliging
LB gezang 87: 5
Gebed
     Dooponderwijs
     Doop Noud Binnendijk en Yara Bouwhuis
     Sela "Doop"
Kindermoment
Opwekking 638 (lied van de week "Hoeksteen")
Schriftlezing Exodus 7: 14 - 29
Psalm 105: 1, 12, 21
Preek: "De ontmaskering van nepgoden"
Opwekking 727
Gebed
Collecte
LB Gezang 456: 1, 2
Zegen
LB Gezang 456: 3