Ds. J. Oosterhuis

Beginnend op Zondag 24 november 2019 : 11:00

Liturgie

Votum en zegen
Psalm 84: 1 en 2
Genadeverkondiging
Opwekking 281 "Als een hert dat verlangt naar water"
Gods geboden
Psalm 119: 1 en 6
Gebed
Kindermoment
Lied van de week Hoeksteen
Schriftlezing Exodus 14: 1 - 17
Gezang 7: 1, 2, 4, 6
Preek: "Er loopt een pad door de zee, waar de vijand je niet kan volgen"
Opwekking 428 "Genade zo oneindig groot"
Herdenking
"Lichtstad met uw paarlen poorten"
Gebed
Collecte
LB Gezang 300: 1, 2, 4, 6
Zegen