Ds. G.J. Slotman

Beginnend op Zondag 24 november 2019 : 19:00

Liturgie

Hemelhoog 522 "Huis van God"
Vredegroet
Opwekking 520: 1, 2, 4, 5 "Wees mijn verlangen…"
Gebed
Schriftlezing 1 Deuteronomium 32: 48 - 52
Schriftlezing 2 Deuteronomium 34: 1 - 12
Liedboek Gezang 942 "Ik sta voor U in leegte en gemis…"
Preek "En hij beklom de Nebo…"
GK Gezang 232: 1 en 4 "Op bergen en in dalen…"
Apostolische Geloofsbelijdenis
GK Gezang 221: 1, 4, 5 "Nu zingen wij getroost en blij…"
Weerklank 502 "Blijf mij nabij, wanneer het avond is"