Groeigroepen

Kinderen in eredienst in de Ontmoetingskerk

Binnen de Ontmoetingskerk Hasselt is er speciale aandacht voor kinderen in de erediensten. Dit heeft te maken met de visie op kinderwerk. In de Bijbel komen 2 lijnen met betrekking tot de kinderen naar voren:

  1. Kinderen horen er helemaal bij (Gen 17:7, Hand 2:39). Kinderen delen in de belofte van het heil in de lijn van de generaties.
  2. Kinderen hebben hun eigen plek (Jozua 4, Marc.10:13-16, Joh:21:15). De geloofsoverdracht aan kinderen vraagt om een eigen aanpak, met ervaring, voorbeelden en echtheid.

Relaties zijn belangrijk voor het kind op de weg van het geloof. Daarom is het gezin zo belangrijk en onvervangbaar als plek van geloofsopvoeding. En tegelijk laat het zien, waar het in het grote huisgezin van God, de gemeente, om gaat: een eigen plek voor het kind, waar het geloofservaringen mag opdoen, waar het echtheid proeft bij volwassenen en waar relaties kunnen groeien. In het doopformulier worden we allemaal opgeroepen om de kinderen in de gemeente echt te helpen hun weg met en naar God te vinden.

Er is voor kinderen in de eredienst speciale aandacht op de volgende manieren.

Er zijn Groeigroepen: tijdens de ochtenddiensten worden eens per 3 weken groeigroepen gehouden voor groep 1/2 en voor groep 3/4 van de basisschool. Hierbij ontvangen kinderen tijdens de preek in een eigen ruimte toerusting in geloof en onderwijs uit de Bijbel op hun eigen niveau.

Er is Ontmoetingsclub: tijdens de ochtenddienst, eens per 3 weken, is er voor kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan een club waar ze samen met elkaar op hun eigen niveau praten en werken over het geloof en de Bijbel.

Er is een kinderwerkblad: in principe is er in elke ochtenddienst een kinderwerkblad, waarin aspecten van de Bijbellezing en de preek verwerkt zijn in opdrachten, vragen en puzzels. Kinderen kunnen die krijgen voor aanvang van de dienst en invullen tijdens de kerkdienst.

Er een kindermoment: eens in de paar weken wordt er tijdens de dienst een kindermoment verzorgd door een van de gemeenteleden of de predikant, waarin kort aan kinderen (een onderwerp uit) de preek wordt verteld.

Gasten zijn van harte welkom tijdens de Groeigroepen. Aan het begin van de dienst wordt aangegeven welke leeftijdsgroep die week aan de beurt is. Het rooster staat ook vermeld op deze website.

groeigroep1