Skip to main content
Meekijken met kerkdienst Ontmoetingskerk Hasselt

Kerkdienst en jeugd

Onze gemeente wil ook voor kinderen en jongeren een fijne en veilige plek zijn, waar ze zichzelf en hun geloof kunnen ontdekken. Daarnaast willen we ze ook volop ruimte bieden voor plezier, activiteiten en gezelligheid, samen met leeftijdsgenoten.

We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren zich thuis voelen in onze kerk. Daarom organiseren we allerlei activiteiten voor hen, zowel tijdens die kerkdienst als door de week.

Voor kleine kinderen

Tijdens alle ochtenddiensten is er de crèche voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar. Vanaf een kwartier voor aanvang van de kerkdienst is er begeleiding aanwezig en zijn de kleine kinderen welkom.

De koster kan je de weg wijzen waar de crèche wordt gehouden.

Voor de kinderen

Binnen de Ontmoetingskerk Hasselt is er speciale aandacht voor kinderen in de erediensten. Dit heeft te maken met de visie op kinderwerk. In de Bijbel komen 2 lijnen met betrekking tot de kinderen naar voren:

Kinderen horen er helemaal bij (Gen 17:7, Hand 2:39). Kinderen delen in de belofte van het heil in de lijn van de generaties.
Kinderen hebben hun eigen plek (Jozua 4, Marc.10:13-16, Joh:21:15). De geloofsoverdracht aan kinderen vraagt om een eigen aanpak, met ervaring, voorbeelden en echtheid.

Relaties zijn belangrijk voor het kind op de weg van het geloof. Daarom is het gezin zo belangrijk en onvervangbaar als plek van geloofsopvoeding. En tegelijk laat het zien, waar het in het grote huisgezin van God, de gemeente, om gaat: een eigen plek voor het kind. Hier mag het kind geloofservaringen opdoen. In het doopformulier worden we allemaal opgeroepen om de kinderen in de gemeente te helpen hun weg met en naar God te vinden.

Speciale aandacht

Er is voor kinderen in de eredienst speciale aandacht op de volgende manieren.

Groeigroepen

Tijdens de ochtenddiensten worden er groeigroepen gehouden voor de groepen 1 t/m 6. Hierbij ontvangen kinderen tijdens de preek in een aparte ruimte onderwijs uit de Bijbel op hun eigen niveau.

Ontmoetingsclub

Tijdens de ochtenddienst, eens per 3 weken, is er voor kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan een club waar ze samen met elkaar op hun eigen niveau praten en werken over het geloof en de Bijbel.

Tienermoment

Regelmatig wordt er tijdens de dienst een tienermoment verzorgd door de predikant, waarin kort aan de tieners een onderwerp uit de preek wordt verteld.

Gasten welkom

Gasten zijn van harte welkom tijdens de Groeigroepen. De predikant geeft tijdens de dienst het moment aan waarop de kinderen naar de groeigroepen kunnen gaan.